Hội nghị phổ biến các Nghị định của Chính phủ về Bưu chính, Viễn thông; một số nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế trong bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin khu vực phía Bắc

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 7/12/2004, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến các Nghị định của Chính phủ về Bưu chính, Viễn thông; một số nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế trong bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) dành cho khu vực phía Bắc từ Quảng Trị trở ra. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Bình, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; lãnh đạo, đại diện Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An..., đại diện Bộ, Ban, ngành Trung ương; đại diện các Sở BCVT, các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và đại diện các doanh nghiệp BCVT và CNTT.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Ngọc Bình đã nhấn mạnh ý nghĩa của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông trong sự phát triển của Ngành Bưu chính, Viễn thông và CNTT và điểm qua những nội dung chính của Pháp lệnh là phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; nhanh chóng phổ cập dịch vụ bưu chính viễn thông và thực hiện nghĩa vụ công ích; tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tạo quyền chủ động cho doanh nghịêp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Hội nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi để đạt được kết quả cao nhất. Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông được cụ thể hoá và quy định chi tiết thi hành trong bốn Nghị định. Ba trong số bốn Nghị định này được tập trung giới thiệu tại Hội nghị là Nghị định 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về Bưu chính; Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về Viễn thông; Nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số Vô tuyến điện. Hội nghị còn giới thiệu một số nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và CNTT. Nội dung của các Nghị định đã dành được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Hội nghị là một trong những hoạt động thực hiện Quyết định 26/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành “Chương trình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Bưu chính Viễn thông và CNTT”.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)