Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Bưu điện làm việc với Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 17/11/2004, tại trụ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Bưu điện đã làm việc với Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam.

Về phía Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trần Thị Mai Hương - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam... Về phía ngành Bưu điện có các đồng chí Trần Ngọc Bình, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Trưởng ban VSTBPN ngành Bưu điện; Hoàng Thọ Thái, Phó Tổng Giám đốc TCty BCVTVN, Phó Trưởng ban VSTBPN ngành Bưu điện; Vũ Thị Quán, Phó Chủ tịch CĐBĐVN, Phó Trưởng ban thường trực Ban VSTBPN ngành Bưu điện và các đồng chí trong Ban VSTBPN ngành Bưu điện... Tại buổi làm việc, Ban VSTBPN ngành Bưu điện đã báo cáo tình hình hoạt động VSTBPN của Ngành; tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban VSTBPN Ngành; việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan tới phụ nữ của Ngành, các kiến nghị về chế độ, chính sách đối với phụ nữ trong ngành Bưu điện. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam đã đánh giá công tác VSTBPN ngành Bưu điện đạt nhiều kết quả, đội ngũ nữ có nhiều đóng góp trong sự phát triển nhanh chóng của Ngành; có chính sách chăm lo cho nữ CBCNVC trong Ngành; kiến nghị Ban VSTBPN Ngành kiện toàn công tác VSTBPN Ngành, phổ biến kiến thức về giới, nâng cao nhận thức về hoạt động VSTBPN.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)