Diễn đàn Viễn thông Tiểu vùng Mê Kông

(Mic.gov.vn) - Trong hai ngày 27&28/10/2004, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã phối hợp tổ chức Cuộc họp lần thứ 6 Diễn đàn Viễn thông Tiểu vùng Mê Kông. Mục tiêu của cuộc họp lần này là thúc đẩy hợp tác khu vực, hội nhập kinh tế xã hội và tiếp thu kinh nghiệm phát triển viễn thông giữa các nước trong Tiểu vùng.

Tham dự cuộc họp có các đại biểu của các tổ chức quốc tế chuyên ngành viễn thông và đại diện của 6 nước thuộc Tiểu vùng Mê Kông gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc họp tập trung trao đổi những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển viễn thông của từng nước trong Tiểu vùng; kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường năng lực, đào tạo và xây dựng chính sách viễn thông; thảo luận và thống nhất các khu vực ưu tiên cũng như phương hướng hợp tác giữa các nước Tiểu vùng trong lĩnh vực viễn thông. Diễn đàn viễn thông Tiểu vùng Mê Kông được thành lập năm 1995 trong khuôn khổ của Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Kông do Ngân hàng ADB khởi xướng. Mục đích chính của Diễn đàn là tăng cường trao đổi thông tin để tìm hiểu nhu cầu và tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa các nước thuộc Tiểu vùng Mê Kông trong các vấn đề về phát triển năng lực và đào tạo, tư vấn xây dựng chính sách, luật và phổ biến kinh nghiệm của các nước trong khu vực thông qua các đề án hoặc chương trình nhỏ do Ngân hàng ADB hỗ trợ. Trong nhiều năm qua, với sự tham gia tích cực của các quốc gia trong Tiểu vùng và sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các chương trình hợp tác trong lĩnh vực viễn thông do Diễn đàn đề xuất đã đạt được những kết quả bước đầu đầy hứa hẹn và mang lại những lợi ích thiết thực cho các nước cũng như tăng cường sự hợp tác trong Tiểu vùng.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)