Petro VN phải báo cáo hoạt động với Thủ tướng

(Mic.gov.vn) - Chính phủ vừa yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty dầu khí VN (Petro VN) phải báo cáo về tình hình hoạt động sau khi xảy ra tiêu cực và kết quả khắc phục sự cố tại nhà máy LPG Dinh Cố, công trình kho cảng LPG Thị Vải. Thủ tướng sẽ trực tiếp nghe lãnh đạo Petro VN báo cáo, dự kiến 15-20/10.

Chính phủ vừa yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty dầu khí VN (Petro VN) phải báo cáo về tình hình hoạt động sau khi xảy ra tiêu cực và kết quả khắc phục sự cố tại nhà máy LPG Dinh Cố, công trình kho cảng LPG Thị Vải. Thủ tướng sẽ trực tiếp nghe lãnh đạo Petro VN báo cáo, dự kiến 15-20/10.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)