Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/7/2004, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 7. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, UVTƯ Đảng, Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng 22 thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cũng đã mời GS Đặng Hữu, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan của Đảng và một số chuyên viên VPCP, các Bộ và Bộ Bưu chính, Viễn thông – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp đã nghe Báo cáo các hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quý II/2004, Tình hình triển khai thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước, Dự thảo “Chiến lược Quốc gia về CNTT & TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” và đề xuất các nội dung Phiên họp lần 8, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2004. Sau khi nghe đại diện Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ trình bày báo cáo triển khai Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 (Đề án 112) trình bày, các thành viên BCĐ đã phát biểu về tình hình thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tại một số địa phương và các Bộ, Ngành cũng như các trở ngại và kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn.Ban Chỉ đạo sẽ đề nghị Chính phủ tổ chức sơ kết giai đoạn thực hiện Đề án 112 vừa qua. Về Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam do Bộ Bưu chính, Viễn thông dự thảo, phiên họp đã tập trung thảo luận về mục tiêu, giải pháp để thực hiện Chiến lược. Các ý kiến cũng nêu Dự thảo Chiến lược cần làm rõ hơn về những điểm đột phá, ưu tiên trong Chiến lược, giải pháp về đầu tư và phân tích thêm yếu tố xã hội... Dự kiến dự thảo Chiến lược sẽ trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2004. Cuối cùng, Ban Chỉ đạo đã thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ 2 tại Đà Nẵng và nội dung phiên họp tới (phiên họp 8) dự kiến vào tháng 10 năm 2004.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)