Hội nghị phổ biến Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và hướng dẫn Nghị định 24/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Tần số Vô tuyến điện (VTĐ)

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/6/2004, Hội nghị phổ biến Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và hướng dẫn Nghị định 24/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Tần số VTĐ đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham gia Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Lê Nam Thắng và lãnh đạo UBND các tỉnh phía Bắc, đại diện của các Bộ, Ngành Trung ương; đại diện các Sở, các đơn vị thuộc Bộ BCVT và đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài Ngành có liên quan đến quản lý và khai thác Tần số VTĐ.

Hội nghị đã được nghe giới thiệu về Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và cụ thể là những vấn đề liên quan đến chính sách viễn thông công ích; quản lý giá cước Bưu chính, Viễn thông và nội dung Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Tần số Vô tuyến điện. Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Thứ Trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh: Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông đã cụ thể hoá chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, tạo ra hệ thống hành lang pháp lý hoàn chỉnh trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Tần số VTĐ. Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và cụ thể là Nghị định 24 về Tần số VTĐ với nội dung liên quan đến quy phạm về Tần số VTĐ, về phân chia phổ tần số dân sự, an ninh, quốc phòng, quy định về vệ tinh, cấp phép,... cần phải được phổ biến rộng rãi tới các doanh nghiệp và những người sử dụng tần số VTĐ. Điều này sẽ giúp cho các các địa phương đặc biệt cấp quận/huyện, phường/xã tìm hiểu một cách đầy đủ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng và đồng thời có sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng. Hội nghị cũng đã nghe các đại biểu tham dự trao đổi thảo luận về các nội dung liên quan trọng Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và Nghị định về Tần số VTĐ.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)