Hội nghị toàn thể Ủy ban Tần số Vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - Sáng 28/4/2004, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ XVII Hội nghị toàn thể Ủy ban Tần số Vô tuyến điện. Đồng chí Đỗ Trung Tá - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Chủ tịch Ủy ban Tần số Vô tuyến điện đã khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban Tần số Vô tuyến điện; Lê Nam Thắng - Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Tần số Vô tuyến điện; các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Tần số Vô tuyến điện; Văn phòng Ủy ban và các Tiểu ban chuyên môn của Ủy ban Tần số Vô tuyến điện. Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Tần số Vô tuyến điện kể từ khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 05/2004/QĐ-TTg ngày 8/01/2004 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Ủy ban Tần số Vô tuyến điện. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2003 đến nay, kế hoạch công tác đến hết năm 2004; tình hình can nhiễu, xử lí can nhiễu 6 tháng cuối năm 2003 cho đến nay; kế hoạch phân chia băng tần DS-AN-QP dải tần 100-470 MHz và kết quả công tác phối hợp tần số biên giới với Trung Quốc. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá khẳng định những việc mà Ủy ban Tần số Vô tuyến điện làm được từ năm 2003 đến nay và nêu rõ, trong năm 2004, Ủy ban Tần số Vô tuyến điện sẽ triển khai các mặt công tác, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Tần số Vô tuyến điện"; hoàn thành việc phân chia băng tần dành cho Dân sự - An ninh - Quốc phòng dải tần 100 - 470 MHz; phối hợp chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Vô tuyến thế giới WRC-2007. Được biết, Ủy ban Tần số Vô tuyến điện đã có một số thay đổi, bổ sung nhân sự của các Bộ, Ngành liên quan cho phù hợp với Quyết định 05/2004/QĐ-TTg của Chính phủ.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)