Phát hành bộ tem đặc biệt về Cố đô Huế

(Mic.gov.vn) - Ngày 01/4/2004, tại Huế, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức lễ phát hành bộ tem đặc biệt với chủ đề “Cố đô Huế - Di sản văn hóa thế giới”. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Trần Ngọc Bình đã đến dự.

Bộ tem gồm 3 mẫu tem và 1 blốc phác họa những kiến trúc đặc trưng trong quần thể di tích Cố đô Huế - Di sản văn hóa thế giới do họa sỹ Hoàng Thúy Liệu thiết kế. Các mẫu tem phác họa các công trình có giá trị cao về mặt kỹ thuật, kiến trúc thẩm mỹ hài hòa cũng như thể hiện giá trị lịch sử to lớn, bao gồm: mẫu 1 - giới thiệu hình ảnh Phu Văn Lâu, mẫu 2 - giới thiệu hình ảnh Ngọ Môn, mẫu 3 - giới thiệu hình ảnh Hiển Lâm Các. Blốc tem giới thiệu hình ảnh Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc quan trọng nhất về chức năng, vị trí, ý nghĩa lịch sử kiến trúc thẩm mỹ trong hệ thống kiến trúc cung đình Huế. Năm 1990, bộ tem kiến trúc Cố đô Huế cũng đã được phát hành với 4 mẫu và 1 blốc giới thiệu hình ảnh những công trình Cửa Ngọ Môn, Hiển Nhơn, Chùa Thiên Mụ, Lăng Tự Đức và Lăng Khải Định. Lễ phát hành bộ tem đặc biệt lần này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và Nhã nhạc cung đình Huế vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)