Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Công nghệ thông tin Châu Á lần thứ 2

(Mic.gov.vn) - Trong hai ngày 12 – 13/01/2004, Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Công nghệ thông tin Châu Á lần thứ 2 (Asia IT Ministers 2nd Summit) đã được tổ chức tại Hyderabad, Ấn Độ. Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng, Thứ trưởng và các quan chức cao cấp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đại diện cho 31 nước Châu Á. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Lê Nam Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các Bộ trưởng, Thứ trưởng và quan chức tham dự trình bày các tham luận về thu hẹp khoảng cách số, chuẩn hoá phát triển công nghệ thông tin Châu Á, số hoá nền văn hoá, về quản lý Internet và an toàn mạng. Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Công nghệ thông tin Châu Á lần thứ 2 cũng đã thông qua một Chương trình hành động và Tuyên bố nguyên tắc. Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã có bài phát biểu về “Phát triển Internet và thu hẹp khoảng cách số ở Việt Nam”. Thứ trưởng đã trình bày khái quát những mục tiêu, định hướng cơ bản và kết quả đã đạt được của Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, phát triển nhanh các dịch vụ viễn thông, Internet nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền ở trong nước; rút ngắn khoảng cách số giữa Việt Nam với các nước đang phát triển trong khu vực. Từ góc độ quốc tế, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã khuyến nghị Hội nghị ba vấn đề trong phát triển Internet: 1. Các các tổ chức quốc tế cần thúc đẩy để đạt được các hiệp định về cước băng thông Internet quốc tế một cách công bằng, hợp lý cho các ISPs của tất cả các nước phát triển và các nước đang phát triển. 2. Các tổ chức liên chính phủ như ITU, APT... cần phải có một vai trò nhất định trong việc quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế. 3. Các nước phát triển cần hỗ trợ và chuyển giao kinh nghiệm cho các nước đang phát triển trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Trong chuyến đi này, Đoàn đại biểu Việt nam cũng đã có buổi thăm và nghe STPI Hyderabad thuộc STPI (Software Technology Parks of India) giới thiệu các thành tựu đạt được của STPI và kinh nghiệm của STPI về phát triển công nghiệp phần mềm xuất khẩu.

VT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)