Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2004

(Mic.gov.vn) - Hà Nội ngày 01 tháng 3 năm 2004

Chị em Phụ nữ ngành Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin thân mến! Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông, tôi thân ái gửi tới chị em trong Ngành lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc chị em mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới. Năm 2003 vừa qua, với những nỗ lực và sáng tạo của mình, toàn thể nữ cán bộ công nhân viên chức đã cùng với ngành Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều khởi sắc đáng ghi nhận, đã được Thủ tướng Phan Văn Khải nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi về những thành tích đã đạt được trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2003, triển khai kế hoạch năm 2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Bước vào năm 2004, Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin Việt Nam với phương châm táo bạo và tăng tốc, sáng tạo và hiệu quả nhằm mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, tiến tới hội nhập thành công kinh tế quốc tế. Cùng với toàn Ngành, nữ cán bộ công nhân viên chức Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin cần ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua của Ngành và phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nhân dịp này, tôi đề nghị Lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn và Lãnh đạo các ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong Ngành có kế hoạch quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo trong Ngành cả chuyên môn và đoàn thể. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nữ cán bộ công nhân viên chức toàn Ngành, Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin Việt Nam sẽ có đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc của Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin của Việt Nam, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Chào thân ái ! GS.TSKH. Đỗ Trung Tá
UVTƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)