Hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức về giới"

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 25/2/2004, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Bưu điện phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về giới” cho lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ các đơn vị trong ngành đóng trên địa bàn Hà Nội.

Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Thắng; Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Bưu điện Trần Ngọc Bình; Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Bưu điện Hoàng Thọ Thái; Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Phan Hoàng Đức; Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Bưu điện Vũ Thị Quán và nhiều đại biểu đại diện cho lãnh đạo và Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ các đơn vị trong Ngành. Đồng chí Trần Ngọc Bình đã phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị tập huấn đã chú trọng vào các nội dung cơ bản về giới, về hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam như giới thiệu vấn đề giới, tình trạng bất bình đẳng giới trên thế giới và Việt Nam, những cống hiến của phụ nữ vào sự phát triển, mối liên hệ giữa giới và phát triển, các khái niệm giới cơ bản, lồng ghép giới, phân tích tổ chức để lồng ghép giới... Đây là hội nghị quan trọng và hết sức có ý nghĩa cho hoạt động của công tác nữ nói riêng và cho hoạt động của các Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Bưu điện nói chung nhằm từng bước tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức trong lãnh đạo các cấp về vấn đề giới, về lồng ghép giới, là cơ sở để giúp cho các cấp lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các đơn vị chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động của phụ nữ các đơn vị đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi 6 mục tiêu của Hội nghị nữ cán bộ công nhân viên chức Bưu điện hướng tới thế kỷ XXI, chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Bưu điện đến năm 2005 và những năm tiếp theo.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)