Thư của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

(Mic.gov.vn) - Gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, công nhân viên và học viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các trường của Ngành

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2003, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông tôi thân ái gửi đến các đồng chí và các em sinh viên, học sinh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi rất phấn khởi biết rằng trong năm qua, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông cùng với các trường của Ngành với phương châm coi con người là trọng tâm của sự phát triển đã đào tạo được hàng ngàn cán bộ công nhân viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá trước mắt, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm cao của các trường đối với thế hệ trẻ- thế hệ sẽ góp tài, góp sức vào tương lai của Ngành sau này. Với xu thế toàn cầu hoá và hội tụ công nghệ Bưu chính - Viễn thông - Tin học - Truyền thông quảng bá, trong thời gian tới Ngành ta cần chú trọng vào một số mục tiêu chiến lược sau : hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật; tiếp tục đổi mới quản lý và sản xuất kinh doanh, tạo lập thị trường; hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia và các loại hình dịch vụ; xây dựng công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngành. Tham gia thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược này, Học viện và các trường cần phải chú trọng hơn nữa trong việc đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ và bản lĩnh chính trị, phát triển được năng lực cá nhân, đào tạo những người lao động có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có ý chí vươn lên, có ý thức cộng đồng cao, góp phần xây dựng một lực lượng lao động trẻ cho Ngành. Học viện và các trường cần tập trung nâng cao trình độ giáo viên, chất lượng giáo dục đào tạo, theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới trong đó cần đặc biệt ưu tiên về chất lượng đào tạo công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của Ngành; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chiến lược hội nhập và phát triển của Ngành và vào mục tiêu tin học hoá xã hội của Nhà nước. Chúng ta phải có nhiều giải pháp đổi mới nội dung và hình thức đào tạo, tận dụng môi trường hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin để mau chóng tăng tốc, hiện đại hoá giáo dục đào tạo của Ngành như hiện đại hoá viễn thông trong những năm qua. Nhân dịp này, tôi đề nghị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các trường của Ngành phát triển nhanh đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên sâu cao, đồng thời huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy - học tập cũng như tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho nhà trường. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, công nhân viên, sinh viên, học sinh dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hơn nữa. Chào thân ái ! GS - TSKH Đỗ Trung Tá

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)