Thứ trưởng Trần Ngọc Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị UPU tại Bern, Thụy Sỹ

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 13-24/10/2003, Thứ trưởng Trần Ngọc Bình và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự cuộc họp thường niên Hội đồng Quản trị UPU (CA) tại Bern, Thụy Sỹ. Cuộc họp này đã bàn đến rất nhiều vấn đề chung của UPU về hoạt động và chuẩn bị cho Đại hội Bucharest 2004.

Hội nghị đã thảo luận các vấn đề về chính sách và nguyên tắc hoạt động của UPU và nhất trí thông qua để trình lên Đại hội Bucharest việc sửa đổi một số điều khoản trong các văn kiện của UPU. Bàn về chiến lược phát triển UPU, Hội nghị đã thông qua 5 mục tiêu chính của chiến lược Bưu chính Bucharest, cụ thể là: phổ cập dịch vụ, tăng cường chất lượng và tính hiệu quả của mạng lưới Bưu chính Quốc tế, mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cải tổ Bưu chính và phát triển bền vững, tăng cường hợp tác và trao đổi giữa các bên tham gia vào hoạt động bưu chính. Hội nghị cũng thảo luận về các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của UPU giai đoạn 2001-2004, cụ thể là các hoạt động trợ giúp kỹ thuật cho các nước đang và chậm phát triển, trong đó sử dụng các nguồn quỹ khác nhau của UPU gồm ngân sách thường xuyên, Quỹ đặc biệt, nguồn từ UNDP, Quỹ ủy thác, Qũy chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tổ chức Hội thảo và nghe báo cáo của các nhóm công tác của Hội đồng khai thác Bưu chính (POC). Một số vấn đề quan trọng của nghiệp vụ bưu chính được nhóm công tác POC báo cáo đó là: cước đầu cuối, bưu cục ngoài lãnh thổ, dịch vụ bưu chính phổ cập, an toàn bưu chính và các tiêu chuẩn cho việc chấp nhận và xử lý các bưu gửi của các bưu cục ngoài lãnh thổ. Hội nghị cũng đã dành thời gian khá dài cho việc nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Bucharest (từ 15/9-5/10/2004) và ấn định thời gian cuộc họp CA năm tới sẽ được tổ chức từ ngày 2-13/2/2004. Trong chuyến đi này, Đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã có các cuộc hội đàm song phương với ông Thomas Leavy-Tổng Giám đốc UPU; tiếp và làm việc với Văn phòng Hợp tác phát triển của UPU; gặp gỡ với Chủ tịch CA và trao đổi với đoàn Trung Quốc về chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng đã gặp gỡ với đoàn Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận các vấn đề về hợp tác Bưu chính.

Bình Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)