Khai trương Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Internet do Hàn Quốc tài trợ xây dựng

(Mic.gov.vn) - Ngày 5-11-2003 tại Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Chin, Daeje đã chính thức cắt băng khai trương Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Internet (IAC).

Bộ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc đã tài trợ nguồn kinh phí hơn 5 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm, bao gồm: máy chiếu, máy chủ, và 50 máy tính lắp đặt trong các phòng đào tạo, phòng truy cập Internet và phòng hội thảo... Trong thời gian tới, Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Internet sẽ cùng các trung tâm đào tạo khác trong Học viện tiếp tục mở rộng chương trình đào tạo Internet, không chỉ cho các học viên trong Trung tâm mà còn mở rộng ra cộng đồng. Trung tâm cũng là nơi phục vụ chương trình mở rộng giáo dục công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)