Mở đường cho Chiến lược Quốc gia về phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Việt Nam sẽ tăng cường việc sử dụng và các ứng dụng của Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trong Chính phủ, khu vực doanh nghiệp và hệ thống giáo dục nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng trong toàn xã hội tranh thủ được lợi ích từ việc khai thác các ứng dụng của CNTT&TT. TS. Mai Liêm Trực - Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính, Viễn thông; Ông Jordan Ryan – Đại diện Thường trú UNDP cùng tham dự. Buổi chiều cùng ngày, Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin (NIPTS), Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và Viện Chiến lược Thông tin Hàn Quốc (KISDI) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Ngày 01-10-2003 tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo bàn tròn lần thứ ba về CNTT&TT. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các bên liên quan chính trong Chính phủ, khu vực tư nhân, giới khoa học, các nhà tài trợ và các tổ chức xã hội về dân sự. Hội thảo lần này nghiên cứu hai trụ cột còn lại của Chiến lược Quốc gia về CNTT&TT trong tương lai, đó là các ứng dụng của CNTT&TT và phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNTT&TT. Bản dự thảo mới nhất của Chiến lược Quốc gia về CNTT&TT đã được Bộ Bưu chính, Viễn thông công bố trong Hội thảo. Theo Dự thảo chiến lược, CNTT&TT sẽ được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị. Với mục tiêu đến năm 2010, mọi miền đất nước đều được tiếp cận với thông tin trên Internet và người dân ở các thị xã có khả năng tiến hành các hoạt động giao dịch trên mạng, CNTT&TT sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Bản dự thảo Chiến lược này cũng đề ra các mục tiêu và phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như cập nhật kiến thức về CNTT&TT và kỹ năng sử dụng các dịch vụ trong lĩnh vực này nhằm phát triển nguồn nhân lực Quốc gia. Phát biểu tại Hội thảo, TS Mai Liêm Trực – Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính, Viễn thông cho rằng: Chiến lược Quốc gia sẽ là khuôn khổ chung, trong đó đề ra các ưu tiên cho việc phát triển CNTT&TT, qua đó giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ hội nhập trong khu vực và trở thành một trong năm nước đứng đầu ASEAN về mức độ sẵn sàng điện tử. Ông nhấn mạnh, thành công về mặt này phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của ba nhóm đối tượng của Chiến lược, đó là: Chính phủ, các doanh nghiệp và người sử dụng. Trong khuôn khổ buổi làm việc sáng nay, Ông Jordan Ryan – Đại diện Thường trú UNDP nhận định: bản dự thảo chiến lược này cho thấy rõ CNTT&TT không chỉ là một ngành công nghiệp mà còn là một yếu tố tạo thuận lợi cho phát triển. Ứng dụng và nguồn nhân lực là những yếu tố chủ chốt đưa CNTT&TT tiếp thêm một bước phục vụ cho nhân dân Việt Nam. Theo ông, bản dự thảo chiến lược là một cách tiếp cận để qua đó thực hiện các khả năng và phương thức phát triển mới. Chiến lược nhằm khai thác triệt để tiềm năng của CNTT&TT cho tất cả các khu vực kinh tế -xã hội, phục vụ cải cách hành chính, cạnh tranh trong khu vực tư nhân, tăng cường năng lực và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong những lĩnh vực quan trọng như xóa đói giảm nghèo, y tế và giáo dục. Trong bài trình bày của mình, Bà Laurel Elmer - người đã theo dõi tình hình phát triển CNTT&TT ở Việt Nam trong 4 năm qua nhấn mạnh rằng hơn bất cứ ứng dụng nào khác, CNTT&TT đang mang lại tác động cực kỳ to lớn đối với hệ thống giáo dục và đào tạo trong các trường đại học, các cộng đồng và nơi làm việc ở các nước công nghiệp cũng như các nước đang phát triển và đang tạo ra cuộc cách mạng về phương pháp dạy và học, cho phép học tập bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)