Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin (TELMIN) các nước ASEAN lần thứ 3 đã được tổ chức tại Singapore từ ngày 17-19/9/2003.

(Mic.gov.vn) - Hội nghị TELMIN là một diễn đàn chuyên ngành theo cơ chế hợp tác của ASEAN được bắt đầu vào năm 2001 (tại Malaysia) có mục tiêu là triển khai và tổ chức thực hiện cam kết của Lãnh đạo các nước ASEAN về hợp tác trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin. Tham dự Hội nghị TELMIN lần thứ 3 có các Bộ trưởng, Thứ trưởng của 10 nước ASEAN cùng với các quan chức cao cấp trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Trần Ngọc Bình đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng các nước ASEAN đã phát biểu về sự phát triển ICT của mỗi nước và cam kết hợp tác phát triển ICT để góp phần thúc đẩy và xây dựng khối kinh tế ASEAN. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Ngọc Bình đã nhấn mạnh nhận thức sâu sắc của Việt Nam về tầm quan trọng của việc phát triển ICT, thông báo những bước chuyển biến mạnh mẽ, quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp dịch vụ ICT phục vụ cho đời sống xã hội và phát triển kinh tế, khẳng định hướng phát triển ICT và cam kết hợp tác trong ASEAN về lĩnh vực ICT. Hội nghị đã nghe các báo cáo của các Cuộc họp quan chức cao cấp Viễn thông (TELSOM-4), Hội đồng các nhà quản lý Viễn thông ASEAN (ATRC-9). Nhằm đi đến những hoạt động cụ thể, hiệu quả trong phạm vi hợp tác của ASEAN, hội nghị đã tập trung thảo luận về Kế hoạch hành động SINGAPORE (tuyên bố chung của TELMIN-3) và đi đến thống nhất các điểm quan trọng bao gồm: - Thành lập Trung tâm ICT của ASEAN trong năm 2004 để nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh hoạt động của các chương trình ICT. - Thành lập Hội đồng Kinh doanh e-ASEAN đại diện cho các doanh nghiệp ICT trong năm 2004 để tư vấn, góp ý kiến cho TELMIN về các vấn đề chính sách ICT. - Thành lập quỹ ICT để hỗ trợ cho các dự án phát triển ICT vào năm 2005. - Thành lập các trung tâm ứng cứu sự cố máy tính (CERTS) vào năm 2005. - Khẳng định sự tham gia của các nước vào Thoả thuận công nhận lẫn nhau (MRA) về chứng nhận hợp chuẩn thiết bị viễn thông bằng việc thông báo ngày bắt đầu thực hiện pha 1 của MRA. - Xây dựng các cơ sở dữ liệu về các nước thành viên về hạ tầng thông tin quốc gia, chính sách thương mại và đầu tư, khoảng cách số. - Xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia của mỗi nước thành viên ASEAN vào năm 2005 để thúc đẩy ứng dụng ICT trong tất cả các ngành kinh tế xã hội, đặc biệt là trong Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giáo dục và công nghiệp. Việc tăng cường hợp tác của ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng đã được thảo luận tại hội nghị và đi đến thống nhất cụ thể hoá các hoạt động hợp tác trên mỗi mặt mạnh của từng đối tác và của ASEAN. Các Bộ trưởng cũng đã thảo luận và thông qua nội dung bản ghi nhớ ASEAN-Trung Quốc dự kiến sẽ được ký trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tháng 10 tới tại Indonesia. Bên lề hội nghị, đoàn Việt Nam đã có những cuộc gặp gỡ, trao đổi song phương với cơ quan quản lý viễn thông IDA, tập đoàn Singtel và Singpost của Singapore về các vấn đề chính sách quản lý, phát triển ICT, tin học hoá và Chính phủ điện tử, đổi mới hoạt động bưu chính, các chính sách quản lý dịch vụ trong bưu chính...

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)