24 Bưu điện tỉnh, thành phố đưa Internet đến 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông


Tính đến ngày 18/9/2003 đã có 24 Bưu điện tỉnh, thành phố trong cả nước đưa Internet đến 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông. Tổng Công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam đã trao thưởng cho 24 đơn vị này do sớm đạt chỉ tiêu đưa Internet đến 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông. Năm Bưu điện tỉnh, thành phố hoàn thành chỉ tiêu trong tháng 8, đầu tháng 9/2003 đã được Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng Bằng khen là Đà Nẵng, Hải Dương, Lâm Đồng, Khánh Hoà và An Giang.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)