Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu FPT dừng ngay việc cung cấp dịch vụ và bán thẻ Internet Telephony

(Mic.gov.vn) - Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có văn bản yêu cầu FPT dừng ngay việc cung cấp dịch vụ và bán thẻ Internet Telephony và báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông về sự việc trên.

Trước khi cấp phép cung cấp các dịch vụ gia tăng OSP viễn thông, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có Công văn số 1091/BBCVT - VT ngày 27/6/2003 về việc “Quy định và hướng dẫn triển khai dịch vụ điện thoại Internet”. Theo Công văn này, doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ OSP viễn thông chỉ được chính thức triển khai dịch vụ điện thoại Internet Telephony cho công cộng sau khi có kết luận bằng văn bản của đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Khoa Học Công nghệ, Bộ Công an và Bộ Văn hoá Thông tin sau khi đã kiểm tra thực tế. Thế nhưng ngày 7/8/2003, FPT đã cung cấp dịch vụ Internet Telephony này mà không cần đến đoàn kiểm tra liên ngành. Trước vấn đề này, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có văn bản yêu cầu FPT dừng ngay việc cung cấp dịch vụ và bán thẻ Internet Telephony và báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông về sự việc trên. Ngoài ra, FPT phải khẩn trương báo cáo gửi Bộ Bưu chính, Viễn thông đề nghị tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về thực tế chuẩn bị triển khai giấy phép OSP của Công ty. Ngày 12/8/2003, FPT đã có văn bản báo cáo về việc cung cấp dịch vụ sai quy định này đồng thời báo cáo đã ngừng cung cấp dịch vụ Internet Telephony

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)