AFTA chưa ảnh hưởng đến công nghiệp bưu chính viễn thông

(Mic.gov.vn) - Việt Nam đã thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm hàng hoá công nghiệp bưu chính viễn thông.

Mục tiêu chủ yếu của AFTA là tăng cường khả năng cạnh tranh của công nghiệp ASEAN và khu vực ASEAN với việc loại bỏ hàng rào thương mại nội bộ vùng trong khi vẫn cho phép từng nước thành viên duy trì chính sách hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế trong thị trường toàn cầu đang tự do hoá. AFTA sẽ thực hiện giảm thuế quan cho các mặt hàng được trao đổi giữa các nước thành viên từ 0-5% trị giá tính thuế và loại bỏ tất cả các hạn chế thương mại trong năm 2003. Qua chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), các thành viên trong ASEAN cam kết giải phóng chế độ thương mại bằng cấp độ khu vực. AFTA cũng đặt ra các nguyên tắc loại bỏ hàng rào phi thuế quan và xác định các lĩnh vực hợp tác khác nhằm ủng hộ quá trình tự do hoá thương mại. Hiện nay, đối với các sản phẩm hàng hoá công nghiệp bưu chính viễn thông, Việt Nam đã thực hiện cam kết về việc cắt giảm thuế quan trong một số dòng thuế và đang chuẩn bị tiến hành tiếp tục cắt giảm nhằm thực hiện theo các quy định của Hiệp định AFTA. Đa số các sản phẩm công nghiệp bưu chính viễn thông áp dụng thuế suất ưu đãi MFT - áp dụng các chính sách quy định ưu đãi thể hiện bằng pháp luật, thuế đối với doanh nghiệp, công dân của nước khác ngang bằng với các ưu đãi dành cho doanh nghiệp, công dân của nước mình. Một số sản phẩm như phong bì, bưu thiếp, giấy cuộn dùng cho máy điện báo, thiết bị truyền sóng, điện thoại di động, thiết bị điện thoại điện báo vô tuyến...không áp dụng thuế suất CFPT. Một số loại sản phẩm khác được đưa vào danh mục loại trừ tạm thời để thực hiện CFPT trong tương lai. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khi thực hiện Hiệp định AFTA, sẽ có những tác động nhất định đối với hàng hoá là sản phẩm công nghiệp từ ASEAN. Về thuế suất, trên thực tế, đến năm 2003, các sản phẩm công nghiệp bưu chính viễn thông hầu hết vẫn được bảo hộ theo danh mục loại trừ tạm thời. Lợi thế do việc cắt giảm thuế suất đối với các sản phẩm bưu chính viễn thông trong nội bộ ASEAN sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất trong nước vì hầu hết các sản phẩm công nghiệp hiện nay đều có mức thuế suất là 0-10%. Theo chương trình AFTA, diện điều chỉnh tối đa sẽ phải thực hiện từ 0-5% nên việc thâm nhập thị trườngViệt Nam của các loại hàng hoá là sản phẩm công nghiệp sẽ không lớn. Để tăng khả năng cạnh tranh nội địa với các sản phẩm có giá trị lớn, hiện nay, VNPT cũng đang có các liên doanh sản xuất sản phẩm công nghiệp viễn thông. Tuy phần lớn các công ty này dựa trên cơ sở lắp ráp thiết bị và đang trong giai đoạn tiếp thu công nghệ sản xuất là chính nhưng cũng đã tạo ra sức đẩy ngược đối với một số sản phẩm công nghiệp khi cạnh tranh với các nước ASEAN. Tuy nhiên khi thực hiện Hiệp định AFTA sẽ xuất hiện khuynh hướng sáp nhập, liên kết và phụ thuộc lẫn nhau chặt hơn giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi thuế suất giảm xuống thì doanh nghiệp nào có quy mô sản xuất càng lớn thì tỷ lệ chi phí trên doanh thu càng nhỏ. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng cần phải loại bỏ bớt các liên doanh cùng sản xuất một loại sản phẩm hoặc phân công lao động lại trong quá trình sản xuất của các liên doanh.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)