Bưu điện Bắc Ninh hoàn thành đợt thi đua đưa Internet đến trường học

(Mic.gov.vn) - Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc đưa Internet đến 100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh

Đến hết ngày 27/6/2003, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc đưa Internet đến 100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Như vậy chỉ sau một tháng Tổng công ty phát động thi đua, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã lắp đặt 48 Account Internet VNN 1260 tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và tất cả 37 trường trung học phổ thông, 10 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Bưu điện Bắc Ninh bố trí lực lượng lao động sẵn sàng trợ giúp, hướng dẫn sử dụng, khai thác sau khi lắp đặt, đảm bảo từng bước khai thác có hiệu quả dịch vụ này.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)