Bộ Bưu chính, Viễn thông: Đột phá về Internet là triển khai xuống các trường học

(Mic.gov.vn) - Đưa Internet đến các trường trung học phổ thông trong phạm vi cả nước năm 2003 là khâu đột phá về Internet của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Ngày 4/4/2003 Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký Bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển mạng giáo dục (EDUNET).

Theo Bản ghi nhớ này, trong năm 2003 Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và Internet triển khai các đường kết nối mạng đến tận cổng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông trong phạm vi cả nước. Để chỉ đạo thực hiện, ngày 12/6/2003 Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Chỉ thị số 08/2003/CT-BBCVT để chỉ thị các doanh nghiệp viễn thông và Internet có kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành việc đưa các đường kết nối Internet đến các trường trong năm 2003, đồng thời cùng ngày Bộ trưởng cũng đã có Công văn số 926/BBCVT-VT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và Internet trên địa bàn tổ chức thực hiện tại địa phương. Ngày 21/5/2003, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng đã có Chỉ thị số 12/CT-VPTH về việc triển khai đưa Internet đến các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trong năm 2003 gửi các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị. Với những chỉ đạo cụ thể, sát sao của Bộ Bưu chính, Viễn thông; của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cùng với sự quan tâm phối hợp của các chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị trong Ngành, cho đến nay đã có một số Bưu điện tỉnh hoàn thành việc đưa Internet đến 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông trong phạm vi toàn tỉnh.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)