Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông


Danh sách Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông:

1. Đ/c Nguyễn Bắc Son – Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng

2. Đ/c Trần Đức Lai – Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng

3. Đ/c Lê Nam Thắng - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng

4. Đ/c Nguyễn Minh Hồng - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng

5. Đ/c Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng

6. Đ/c Bùi Như Uyên - Ủy viên Ban Cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

7. Đ/c Trần Văn Sỹ - Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)