Dự án Trạm KS điều khiển từ xa tại Móng Cái


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Thị xã Móng Cái

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 15.456 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)