Xây dựng trung tâm Công nghệ cao về Công nghệ thông tin và Truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Khu công nghệ cao Hòa Lạc

3. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

4. Thời gian thực hiện: 2009-2012

5. Kinh phí dự án: 218.000 triệu đồng

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)