Tập huấn


TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2009

 

+ Giới thiệu Nghị định số 28/2008/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về Internet

+ Thanh tra thuê bao di động trả trước

+ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử


TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2008

 

+ Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra TT & TT

+ Nội dung cơ bản của Nghị định 97 và hội nhập quốc tế về Internet

+ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

+ Thanh tra hoạt động thông tin, báo chí

+ Thanh tra và xử lý trong hoạt động xuất bản

+ Thanh tra và xử lý VPHC trong hoạt động chuyển phát. Tổng hợp các hành vi vi phạm

+ Tổng hợp một số hành vi vi phạm về viễn thông, công nghệ thông tin và hình thức xử lý

+ Thanh tra trong lĩnh vực công nghệ thông tin

+ Công tác thanhquản lý thuê bao di động trả trước


TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2007

 

+ Luật CNTT, Luật SHTT, Luật GDĐT và những vấn đề trọng tâm có trách nhiệm phối hợp; phương pháp, kinh nghiệm thanh tra bản quyền phần mềm, sở hữu trí tuệ

+ Những vấn đề cơ bản của Pháp luật về khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo

+ Khái quát về dự án đầu tư chuyên ngành BCVT và CNTT

+ Nội dung, kinh nghiệm thanh tra các doanh nghiệp bưu chính và chuyển phát. Các giải pháp phòng chống vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua mạng bưu chính, chuyển phát. Các sai phạm thường gặp và cách xử lý.

+ Thanh tra hành chính

+ Chuyên đề: 1. Nội dung thanh tra về viễn thông và các sai phạm thường gặp; 2. Công tác thanh tra việc cung cấp, sử dụng thẻ Internet phone lậu và trò chơi trực tuyến; 3. Một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin,
+ kinh nghiệm thanh tra, xử lý vi phạm và công tác phối hợp phòng chống.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)