Hỏi: Chủ thuê bao sử dụng CMND để đăng ký 3 số thuê bao trả trước của một mạng di động và tiếp tục sử dụng Hộ chiếu để đăng ký tiếp 3 số thuê bao trả trước khác của cùng mạng di động đó có được không?


Trả lời: Không được (trừ trường hợp chủ thuê bao là người đứng tên đại diện cho cơ quan, tổ chức). Tinh thần của Thông tư 22/2009/TT-BTTTT đưa ra quy định để sử dụng bảo đảm tiết kiệm tài nguyên viễn thông (bao gồm cả tài nguyên kho số) và đảm bảo hiệu suất sử dụng kho số cao. Do đó, Thông tư 22/2009/TT-BTTTT quy định chỉ cho phép mỗi cá nhân được sử dụng tối đa 3 SIM trả trước của mỗi mạng di động.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)