Hỏi: Khi thanh tra, kiểm tra mà phát hiện các SIM thuê bao trả trước đã được khai báo thông tin thuê bao và đang được bày bán tại điểm giao dịch thì xử lý như thế nào?


Trả lời: Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng vi phạm theo quy định tại Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/5/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm về quản lý thuê bao di động trả trước thì chúng ta có thể tịch thu SIM trả trước vi phạm (đã được khai báo thông tin thuê bao và đang bày bán tại cửa hang, điểm giao dịch…). Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp lại và lập danh sách các SIM trả trước được khai báo thông tin sai quy định này gửi cho doanh nghiệp thông tin di động và đề nghị đưa các SIM này về trạng thái chưa kích hoạt.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)