Hỏi: Làm thế nào để kiểm tra SIM thuê bao trả trước (còn nguyên trong hộp - Toolkit) đã được đăng ký thông tin thuê bao hay chưa?


Trả lời: Để kiểm tra SIM thuê bao trả trước (còn nguyên trong hộp - Toolkit) đã được đăng ký thông tin thuê bao chưa thì có một số cách như sau:
- Để kiểm tra SIM trả trước đã được đăng ký thông tin hay chưa thì phải truy nhập vào cơ sở dữ liệu thuê bao để kiểm tra xem thuê bao trả trước đó đã đăng ký thông tin thuê bao chưa. Việc này chỉ có doanh nghiệp thông tin di động hoặc các điểm giao dịch của chính doanh nghiệp đó hoặc cũng có thể có cả các chủ điểm giao dịch được ủy quyền (tùy vào chính sách quản lý, phân cấp của từng doanh nghiệp) mới được phân quyền truy nhập vào hệ thống để kiểm tra.
- Nếu tại các điểm giao dịch được doanh nghiệp thông tin di động phân quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu của khách hàng thì có thể yêu cầu điểm giao dịch đó truy nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu để kiểm tra. Thường thì các điểm giao dịch của chính doanh nghiệp, các điểm giao dịch của VNPT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh đều có thể truy nhập vào cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp để kiểm tra.
- Có thể gọi điện đến các số điện thoại nóng (đã được các doanh nghiệp cung cấp cho các Sở Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông) của các doanh nghiệp để được cung cấp tình trạng đăng ký thông tin của thuê bao đó.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)