Hỏi: Làm thế nào để kiểm tra SIM thuê bao trả trước (còn nguyên trong hộp - Toolkit) đã được kích hoạt hay chưa?


Trả lời: Để kiểm tra SIM trả trước (còn nguyên trong hộp - Toolkit) đã được kích hoạt chưa thì có một số cách như sau:
- Truy nhập vào cơ sở dữ liệu thuê bao hoặc truy nhập vào hệ thống tổng đài để kiểm tra tình trạng của SIM trả trước đó đã kích hoạt chưa. Việc này chỉ có doanh nghiệp thông tin di động hoặc các điểm giao dịch của chính doanh nghiệp đó mới được phân quyền truy nhập vào hệ thống để kiểm tra.
- Gọi điện đến các số điện thoại nóng (đã được các doanh nghiệp cung cấp cho các Sở Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông) của các doanh nghiệp để được cung cấp tình trạng hoạt động của thuê bao đó.
- Có một số kinh nghiệm để kiểm tra xem thuê bao trả trước đã kích hoạt hay chưa bằng cách gọi đến số thuê bao đó vài lần, nếu nhận được các thông báo như sau thì có thể khẳng định thuê bao đó chưa kích hoạt:
+ Thuê bao (số máy) quý khách vừa gọi không có.
+ Thuê bao (số máy) quý khách vừa gọi chưa được kích hoạt.
+ Thuê bao (số máy) quý khách vùa gọi không tồn tại.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)