Mở đại lý Internet gần cổng trường học (dưới 200m) và cho phép khách hàng chơi game online được không?


Hỏi: Nghị định 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý Internet không quy định khoảng cách từ đại lý Internet đến trường học. Vậy tôi mở đại lý Internet gần cổng trường học (dưới 200m) và cho phép khách hàng chơi games online có được không?

Trả lời: Nghị định 97 không quy định khoảng cách từ đại lý Internet đến trường học. Tuy nhiên, nếu đại lý Internet có cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến (online games) thì ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện quy định trong Nghị đinh số 97/2008/NĐ-CP, đại lý Internet còn phải đáp ứng các điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến được quy định tại Thông tư số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến. Khoản 3 Điều 11 Thông tư 60 quy định đại lý Internet có cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến phải cách cổng trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) tối thiểu 200m. Đối với đại lý Internet không cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến thì không cần đáp ứng điều kiện này, tức là có thể được đặt ở các địa điểm gần trường học hoặc trong trường học.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)