Quản lý đại lý Internet không thu cước người sử dụng dịch vụ như thế nào?


Hỏi: Đại lý Internet không thu cước người sử dụng dịch vụ được quản lý như thế nào?

Trả lời: Điều 9 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ có quy định về quản lý đại lý Internet, trong đó cả đại lý Internet có thu cước và không thu cước người sử dụng đều bị quản lý giống nhau. Riêng đại lý Internet không thu cước người sử dụng dịch vụ không phải chấp hành quy định liên quan đến giá cước đối với người sử dụng dịch vụ.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)