Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển công chức Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015


Tải về Thông báo tại đây.

Nội dung Thông báo:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYÊN THÔNG
HỘI ĐỒNG TT CÔNG CHỨC


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
(thời gian và địa điểm thi tuyển công chức Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015)

Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 trân trọng thông báo kỳ thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 như sau:

I/ Môn thi, nội dung thi:

1. Đối với tất cả các vị trí tuyển dụng:

a) Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút;

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;

c) Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): thi viết thời gian 90 phút;

d) Môn tin học văn phòng: thi trấc nghiệm, thời gian 45 phút.

II/ Điều kiện miễn thi môt số môn

1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a/ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b/ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tôt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nơhệ thông tin trở lên.

III/ Thời gian, địa điểm thi:

1. Ngày 07/8/2015: 08h00 thí sinh tập trung tại Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, Địa chỉ: km số 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội để: Nghe phố biến nội quy thi tuyển; nộp lệ phí thi 260.000 đồng/01 người (hai trăm sáu mươi ngàn đồng/01 người); xem số báo danh; Lịch thi; nhận phòng thi.

2. Ngày 08/8/2015:

- Sáng: 08h00 Dự lễ khai mạc kỳ thi; thi môn kiến thức chung (thi viết);

- Chiều: 14h00 thi môn Ngoại ngữ (thi viết), 16h00 thi môn Tin học văn phòng (trấc nghiệm).

3. Ngày 09/8/2015:

- Sáng: 8h30 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết);

- Chiều: 14h00 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi trăc nghiệm).

4. Địa điểm thi: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, địa chỉ: km số 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Khi đến thi, cần mang theo Giấy báo này và giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) đê kiểm tra trước khi vào phòng thi./.

TM. HÔỊ ĐỒNG THI TUYỂN
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Nguyễn Văn Phương

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)