Bộ TT&TT thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển công chức năm 2015


Thực hiện theo quy định hiện hành và để thông tin rộng rãi cho các đối tượng có nhu cầu dự thi tuyển biết, Bộ TT&TT đăng tải toàn bộ “Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2015”.
 
Để xem toàn bộ danh sách, xin vui lòng bấm vào đây.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)