Chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên năm 2013”


 
Nhằm nâng cao năng lực và bổ sung, hoàn thiện đủ điều kiện thi nâng ngạch cho Biên tập viên lên Biên tập viên chính, Phóng viên lên Phóng viên chính. Đồng thời, bồi dưỡng, cập nhật cho học viên những vấn đề cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động báo chí, xuất bản; cung cấp thêm những kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong tình hình mới.
 
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến chiêu sinh khoá “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên năm 2013” với các nội dung sau:
 
1. Đối tượng
 
- Biên tập viên, Phóng viên có nguyện vọng thi nâng ngạch lên Biên tập viên chính, Phóng viên chính;
 
- Biên tập viên, Phóng viên có nhu cầu học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và cập nhật thông tin.
 
2. Nội dung học tập
 
Theo Chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nội dung gồm 20 chuyên đề với 240 tiết, trong đó 224 tiết học, 12 tiết kiểm tra và 04 tiết hướng dẫn viết thu hoạch.
 
3. Thời gian, địa điểm và hình thức học tập
 
- Thời gian học tập: 02 tháng (dự kiến tổ chức vào tháng 8 và tháng 9 năm 2013);
 
- Địa điểm: tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;
 
- Hình thức: Học tập trung.
 
4. Kinh phí
 
           Học viên đóng góp hoặc trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị. Căn cứ vào nhu cầu thực tế và số lượng học viên, mức kinh phí sẽ được thông báo cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.
 
5. Thông tin liên hệ:
 
          Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
 
`        Lô A5/D5 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04 37665959 (máy lẻ 02) - Fax: 04 37668994
 
(Hoặc Ông Phạm Văn Dũng, điện thoại 0983367109l; E-mail: dungpv@mic.gov.vn)
 
          Cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khóa học, xin gửi danh sách đăng ký về Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/06/2013 (theo mẫu gửi kèm)./.
 
 
 


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
 

 
DANH SÁCH CỬ CÁN BỘ ĐI HỌC
Khóa “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên” năm 2013
 tại Hà Nội
 
STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Điện thoại liên hệ
1        
2        
3        
 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)