Thông báo kết quả thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2011


 

Số TT Họ và tên Vị trí dự tuyển Điểm thi Tổng điểm
Kiến thức chung Nghiệp vụ chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học Ưu tiên
Viết Trắc nghiệm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Đỗ Minh Quân CV TTĐT 84.5 97.5 87 82.5 90 20 386.5
2 Trịnh Xuân Trường CV tổng hợp 93.5 73 95 78.5 92   334.5
3 Bùi Thị Thu CV tổng hợp 72.5 16 80 48 68 20  
4 Phạm Khương Duy CV tổng hợp 64.5 09 75 46 76 20  
5 Ng. Thị Thu Phượng NV v/thư l/trữ 85 82.5 80 90 74   330
6 Ng. Thị Kim Thanh NV v/thư l/trữ 35 76.5 65 76 86    

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)