Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo

(Mic.gov.vn) - 

Giới thiệu ứng cử viên chức danh Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông


 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là đơn vị trực thuộc Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), có nhiệm vụ đào tạo ở bậc Đại học và trên Đại học; Nghiên cứu khoa học công nghệ, kinh tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin. 

 Được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Học viện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ bổ sung thêm 02 Phó giám đốc Học viện, địa điểm làm việc chính tại Hà Nội:

• 01 đồng chí Phó Giám đốc giúp Giám đốc Học viện trong công tác Quản lý Đào tạo;

• 01 đồng chí Phó Giám đốc giúp Giám đốc Học viện trong công tác Quản lý Nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ. 

 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo để nhận được giới thiệu hoặc nhận được tự ứng cử của các Nhà giáo, Nhà khoa học, Nhà quản lý… có đủ tiêu chuẩn và nguyện vọng ứng cử bổ nhiệm vào chức danh Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Hồ sơ giới thiệu ứng viên xin vui lòng gửi về: Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, số 122 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 0437562185 trước ngày 30/11/2010 để tổng hợp và báo cáo Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xem xét quyết định. Chi tiết truy cập website: www.ptit.edu.vn (mục Trang chủ/ Thông báo).

Download file nội dung chi tiết tại đây

Học viện Công nghệ BCVT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)