Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông


 

Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cần tuyển cán bộ làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh như sau:

 
I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC, SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN
 
1)      Tại Hà Nội:
 
-         Viên chức loại A1 làm việc trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, đo kiểm chất lượng dịch vụ, sản phẩm, công trình chuyên ngành viễn thông: 07 người
-         Viên chức loại A0 làm việc trong lĩnh vực đo kiểm chất lượng dịch vụ, sản phẩm, công trình chuyên ngành viễn thông: 04 người
 
2)      Tại Đà Nẵng:
 
-         Viên chức loại A1làm việc trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, đo kiểm chất lượng dịch vụ, sản phẩm, công trình chuyên ngành viễn thông: 03 người
 
3) Tại TP. Hồ Chí Minh:
 
-         Viên chức loại A1 làm việc trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, đo kiểm chất lượng dịch vụ, sản phẩm, công trình chuyên ngành viễn thông: 02 người
-         Viên chức loại A0 làm việc trong lĩnh vực đo kiểm chất lượng dịch vụ, sản phẩm, công trình chuyên ngành viễn thông: 02 người
 
II/ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
 
1.     Là nam công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi đời không quá 30, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
2.     Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo), có lý lịch rõ ràng.
3.     Tốt nghiệp trình độ Đại học, loại hình đạo tạo chính qui hoặc trên đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông đạt loại trung bình khá trở lên (đối với ứng viên dự tuyển vị trí viên chức loại A1)
4.     Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, loại hình đào tạo chính quy chuyên ngành Điện tử Viễn thông đạt loại trung bình khá trở lên (đối với ứng viên dự tuyển vị trí viên chức loại A0).
5.     Tiếng Anh trình độ B trở lên.
6.     Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
7.     Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
III/ HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1.     Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu qui định tại Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/06/2007 của Bộ Nội vụ (xem chi tiết tại website của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông: www.ictqc.gov.vn); 
2.     Bản khai lý lịch, có dán ảnh cỡ 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người dự tuyển cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức mà người dự tuyển đang công tác, học tập (thời gian xác nhận tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng);
3.     Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm;
4.     Bản chụp Giấy khai sinh;
5.     Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp (có giá trị trong 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)l
6.     01 ảnh cỡ 4x6 và 01 ảnh cỡ 3x4
 
IV/ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG
1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 27/09 đến hết ngày 22/10/2010
 
2. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: chỉ nhận hồ sơ nộp trực tiếp
 
2.1. Tại Hà Nội:
Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông (Phòng 505)
Tòa nhà ICTQC, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3782 0990 (máy lẻ 507 - chị Phùng Thu Hà)
 
2.2. Tại Đà Nẵng:
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3
Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông
Số 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.
Tel: (05113) 897 717 (chị Phan Thị Hà)
 
2.3. Tại TP Hồ Chí Minh:
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2
Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông
Phòng 205, Khu B, Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1.
Tel: (08) 3910 5113 (máy lẻ 16 – anh Phan Trung Kiên)
Ghi chú:     
- Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đã có đầy đủ các giấy tờ theo thông báo.
- Không trả lại hồ sơ khi người dự tuyển không được tuyển dụng.
 
3. Thông báo thời gian, địa điểm và nội qui tuyển dụng:
          Thời gian, địa điểm và nội quy tuyển dụng được niêm yết trên website của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông (www.ictqc.gov.vn) vào ngày 01/11/2010.  
                 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
 
.........., ngày ....... tháng ....... năm ........
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC LOẠI (A1 HOẶC A0)
 
Tên tôi là:                                                             Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:                                                    Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức loại (A1 hoặc A0), tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng tuyển dụng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm:
..................................................................................................................................
4. 1 ảnh cỡ 4x6, 1ảnh cỡ 3x4.
Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.
         Kính đơn    .
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)