Tổng hợp trả lời kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Mic.gov.vn) - Thực hiện ý kiến đạo của Lãnh đạo Bộ về việc trả lời kiến nghị của Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, Văn phòng đã tập hợp các kiến nghị, đề xuất của các Sở TT&TT thông qua Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các Sở gửi về Bộ. Các kiến nghị, đề xuất đã được Văn phòng và các cơ quan đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, tổng hợp, trả lời.

I. Báo chí, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Câu hỏi 1: Đề nghị Bộ tạo điều kiện cho phóng viên báo chí tiếp cận tài liệu, dự các lớp tập huấn, nghiên cứu chuyên sâu để báo chí đẩy mạnh việc đấu tranh với các luận điệu sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định (Sở TTTT Quảng Ngãi).
 
Trả lời
 
Để báo chí tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, cơ quan báo chí cần có đội ngũ người làm báo vững vàng về nhận thức chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn của cán bộ, phóng viên báo chí là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. 
 
Thời gian gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đã chủ động tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho cán bộ, phóng viên báo chí điển hình như: tuyên truyền Hiến pháp 2013, quốc phòng - an ninh, kinh tế vĩ mô, điện hạt nhân... Thông qua đó, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ những người làm báo, hỗ trợ họ trong việc tham gia đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên báo chí. 
 
Gần đây nhất là tháng 9/2014, Bộ đã tổ chức Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho hơn 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí. Tại Hội nghị này các học viên đã được cung cấp kiến thức theo các chuyên đề như: Chiến lược một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong thời kỳ mới; quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh, chính trị, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; biên giới quốc gia và tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xu hướng phát triển của báo chí hiện nay và nhiệm vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.
 
Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tạo điều kiện và mở những khóa bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức an ninh - quốc phòng và những chuyên đề liên quan nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức và bản lĩnh chính trị cho tất cả cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí.  
 
Câu hỏi 2: Đề nghị Bộ chấn chỉnh việc cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo Trung ương tại địa phương, hiện nay có tình trạng nhiều cơ quan báo chí cử phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh không đảm bảo quy định của Bộ, có trường hợp cử phóng viên không có thẻ nhà báo (Sở TTTT Quảng Trị).
 
Câu hỏi 3: Đề nghị Bộ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh (Sở TTTT TP. HCM).
 
Trả lời
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Điểm c, khoản 4, mục II Thông tư quy định rõ:
 
"Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan báo chí và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương nơi đặt cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú".
 
Như vậy, Sở TTTT các địa phương căn cứ thẩm quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí nói chung và quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí trên địa bàn theo quy định. 
 
Hướng dẫn thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí được quy định cụ thể tại Website của Bộ tại địa chỉ http://mic.gov.vn/tthc/bc/sotttt/Trang/. Đề nghị Sở TTTT thành phố Hồ Chí Minh, Sở TTTT Quảng Trị cũng như các Sở TTTT trong cả nước thực hiện đúng Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT nêu trên. 
 
Câu hỏi 4: Đề nghị Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Sở TTTT TP. HCM).  
 
Trả lời
 
Việc ban hành Thông tư phí, lệ phí lĩnh vực thông tin điện tử thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính, trong phạm vi của mình, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án phí, lệ phí lĩnh vực thông tin điện tử. Ngày 27/10/2014, Bộ đã có công văn số 3096/BTTTT-PTTH&TTĐT gửi Bộ Tài chính về việc "ban hành Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực thông tin điện tử" (trong đó có nội dung thu lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính mới đang chuẩn bị lấy ý kiến rộng rãi đối với các nội dung của Thông tư.  
 
Câu hỏi 5: Đề nghị Bộ sớm ban hành biểu mẫu báo cáo quản lý dịch vụ truyền hình trả tiền để các tỉnh có cơ sở thực hiện. Bên cạnh đó, hoạt động truyền hình trả tiền qua vệ tinh đối với K+ nhất là tại các quán cà phê, khách sạn việc thống kê báo cáo và quản lý còn nhiều hạn chế, vì vậy, đề nghị Bộ nghiên cứu đưa vào quản lý có hiệu quả (Sở TTTT Quảng Trị).
 
Trả lời
 
Theo Điều 26, Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng/lần vào tuần đầu tiên của tháng 01 và tuần đầu tiên của tháng 7 hàng năm. Trong thời gian qua, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền báo cáo định kỳ 2 lần/1 năm về Cục (theo mẫu do Cục xây dựng) để phục vụ công tác quản lý. 
 
Hiện nay, Bộ đang xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Dự kiến, sau khi Nghị định được ban hành, Bộ sẽ xây dựng các Thông tư hướng dẫn, trong đó cũng sẽ có các quy định về biểu mẫu, chế độ báo cáo cụ thể.
 
Dịch vụ truyền hình trả tiền với thương hiệu K+ là dịch vụ truyền hình trả tiền do Công ty TNHH Truyền hình số Việt Nam (VSTV) cung cấp. Mọi cá nhân, tổ chức đều có thể sử dụng dịch vụ này qua hợp đồng giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và thuê bao. Như vậy, đối tượng thuê bao là quán cà phê hoặc khách sạn đều được sử dụng dịch vụ truyền hình của K+ bình thường. Tiếp thu kiến nghị của Sở TTTT Quảng Trị, Bộ sẽ chuyển Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử nghiên cứu, xem xét. 
 
II. Bưu chính

Câu hỏi 6: Đề nghị Bộ nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ dịch vụ bưu chính, các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX ) để doanh nghiệp đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh và phục vụ công ích (Sở TTTT Sóc Trăng).
 
Trả lời
 
Điểm BĐ-VHX là một trong những thành tố của mạng bưu chính công cộng. Trong giai đoạn 2008-2013, Nhà nước đã hỗ trợ cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hơn 4.000 tỷ đồng cùng với nhiều cơ chế tài chính khác như: ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế, sử dụng đất đất… nhằm duy trì mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ BCCI cho toàn xã hội. Từ năm 2014 trở đi, mặc dù việc hỗ trợ bằng tiền đã kết thúc, nhưng các chính sách hỗ trợ khác vẫn được tiếp tục thực hiện và Điểm BĐ-VHX vẫn tiếp tục được hưởng các chính sách này. 
 
Để đa dạng hóa hoạt động tại các Điểm BĐ-VHX, Bộ đã có chủ trương đưa các chương trình, dự án từ Trung ương về triển khai tại các Điểm BĐ-VHX (Dự án "Nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại VN" của quỹ BMGF; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; Chương trình phối hợp liên ngành giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ đọc sách báo tại các Điểm BĐ-VHX giai đoạn 2013-2020)… Qua đó, các Điểm BĐ-VHX có những khởi sắc, đổi mới trong hoạt động, đồng thời thu nhập của nhân viên tại đây được nâng lên.
 
Ngoài ra, Bộ đang xem xét đưa Điểm BĐ-VHX vào Quy hoạch hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở đến năm 2020, trình Chính phủ ký ban hành. Quy hoạch được thông qua sẽ là sở cứ quan trọng để đề xuất các chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến Điểm BĐ-VHX bằng cả nguồn vốn Trung ương và địa phương.
 
Câu hỏi 7: Đề nghị Bộ có văn bản thông báo kết quả trợ cấp và có cơ chế, chính sách gì cho VNPost khi không còn nhận được hỗ trợ công ích của Nhà nước nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bưu chính công ích của nhà nước giao; Bộ sớm có văn bản hướng dẫn về công tác quản lý chuyển phát bằng xe khách, quản lý các đơn vị vận tải tham gia cung ứng dịch vụ bưu chính (Sở TTTT Quảng Trị).
 
Trả lời
 
Theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (sau đây gọi là Quyết định 65), sau năm 2013, mức khoán trợ cấp hàng năm cho Bưu chính Việt Nam duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích sẽ không còn nữa. Do vậy, Bộ đã xây dựng báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Quyết định 65 và nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách đối với việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cho giai đoạn sau năm 2013. Tháng 6/2015, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo trên và đề xuất phê duyệt Quyết định về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí qua mạng bưu chính công cộng. Về bản chất, dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận tải hàng hoá thông thường có nhiều điểm chung và tương đồng. Việc phân định rạch ròi giữa 2 loại dịch vụ này là rất khó khăn. Theo các quy định của pháp luật, đây là 2 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý, điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật khác nhau và do các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau thực hiện. Do vậy, các doanh nghiệp tự chủ động xác định lĩnh vực kinh doanh của mình và tuân thủ thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đó. 
 
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vận tải lớn như Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng, Công ty TNHH vận tải Hoàng Long, Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh, Công ty TNHH vận tải Việt Đức... bên cạnh việc kinh doanh vận tải hàng hoá thông thường, cũng xác định kinh doanh thêm ngành nghề cung ứng dịch vụ bưu chính nên đã làm các thủ tục cần thiết để được cấp Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Hiện tại, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất phương án hướng dẫn phù hợp.
 
III. Viễn thông
 
Câu hỏi 8: Đề nghị Bộ cần có mốc thời gian cụ thể loại bỏ những thuê bao di động trả trước không đăng ký lại thông tin chính chủ để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Ngoài ra, đề nghị Bộ phối hợp với Bộ Công an sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về chứng minh nhân dân để tạo điều kện thuận lợi trong việc đối soát và quản lý về thuê bao di động trả trước (Sở TTTT Quảng Trị).
 
Trả lời
 
Theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý thuê bao di động trả trước (sau đây gọi tắt là Thông tư 04): sau 03 tháng kể từ ngày Thông tư 04 có hiệu lực (Thông tư 04 có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012) đối với các chủ thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động. Các thuê bao này muốn sử dụng lại dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới. Thông tư 04 cũng đã quy định rõ các quy trình, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước: việc đăng ký thông tin thuê bao phải được thực hiện tại điểm đăng ký thông tin thuê bao; sau khi nhận được đầy đủ thông tin thì doanh nghiệp thông tin di động mới kích hoạt thuê bao di động trả trước.
 
Qua công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Thanh tra Bộ, Cục Viễn thông và các Sở TTTT) thì quy định về đăng ký thông tin thuê bao trả trước chưa được thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Thông tư 04. Hiện nay, Bộ đang rà soát và sẽ sớm có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động nghiêm túc và khẩn trương rà soát, khắc phục tình trạng thông tin thuê bao không chính xác tại cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, đồng thời tiến hành thanh, kiểm tra việc tuân thủ hợp đồng đã ký với doanh nghiệp của các điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền. Đồng thời Bộ sẽ tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra để chấn chỉnh hoạt động này.
 
Đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu chứng minh thư nhân dân điện tử, Bộ vẫn đang tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ Công an để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên.
 
Câu hỏi 9: Hiện nay, việc quản lý tin nhắn rác gặp nhiều khó khăn do không kiểm soát được việc quản lý tin nhắn quảng cáo theo quy định pháp luật của các doanh nghiệp. Đề nghị Bộ sớm có biện pháp hữu hiệu để quản lý và ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân (Sở TTTT Quảng Trị).
 
Trả lời
 
Bộ Thông tin và Truyền thông tán thành với kiến nghị của Sở TTTT Quảng Trị, hiện nay Bộ đang chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ và doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 82/CT-BTTTT ngày 24/12/2014 về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng.
 
IV. Công nghệ thông tin

Câu hỏi 10: Đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể những nội dung địa phương phải thực hiện để triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông (Sở TTTT Sóc Trăng).
 
Trả lời
 
Ngày 11/4/2011, Bộ đã có văn bản số 1105/BTTTT-CNTT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT (Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ) trong đó đề nghị các địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương mình giai đoạn 2011 - 2015 và phê duyệt trước ngày 30/5/2011 để tổ chức thực hiện. Do vậy, các địa phương nói chung và Sóc Trăng nói riêng căn cứ Kế hoạch triển khai Đề án của địa phương đã được UBND tỉnh/thành phố phê duyệt và Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức triển khai.
Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2015, Bộ sẽ tổ chức tổng kết 05 năm triển khai Đề án nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc triển khai Đề án, từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy triển khai Đề án giai đoạn 2016 - 2020. Đề nghị Sở TTTT Sóc Trăng và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động triển khai nội dung này tại địa phương mình, từ đó tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai trong thời gian tới.
 
IV. Các vấn đề khác
 
Câu hỏi 11: Đề nghị Bộ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ phụ trách TTTT tại cơ sở (Sở TTTT Điện Biên).
 
Trả lời
 
Ngày 14/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 99/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”. Để triển khai thực hiện Quyết định, Bộ đã giao cho Cục An toàn thông tin chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ tổ chức thực hiện. Theo Kế hoạch, trong năm 2015 Bộ sẽ tổ chức 03 khóa đào tạo thí điểm, cụ thể như sau:
- Khóa đào tạo theo chương trình quốc tế về xử lý sự cố và hacker mũ trắng;
- Khóa đào tạo về an toàn thông tin cho cán bộ quản lý cấp phòng trở lên;
- Khóa đào tạo về an toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật chuyên trách.
Hàng năm theo Kế hoạch của đề án, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn về an toàn thông tin. Để có thông tin chi tiết về chương trình, đề nghị Sở TTTT Điện Biên nghiên cứu Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/11/2014 cuả Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” và chủ động liên hệ với Bộ để đăng ký nhu cầu đào tạo. Bên cạnh đó, nếu những khóa đào tạo theo nhu cầu của tỉnh cũng như Sở không nằm trong chương trình của Đề án này, thì Sở nên chủ động sử dụng nguồn kinh phí đào tạo của địa phương để tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Nếu có khó khăn về chuyên gia công nghệ thông tin, Sở có thể liên hệ với Bộ hoặc các đơn vị chức năng của Bộ để nhờ giới thiệu và hỗ trợ.
 
Câu hỏi 12: Đề nghị Bộ sớm ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở TTTT các tỉnh, thành phố theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt về lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay đang phân tán và chồng chéo nhiệm vụ nên triển khai hiệu quả không cao, khó khăn trong triển khai dùng chung và tích hợp dữ liệu, gây lãng phí (Sở TTTT Quảng Trị).
 
Trả lời
 
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bắt đầu triển khai xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT, các Phòng Văn hóa và Thông tin. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ ổn định số lượng phòng thuộc Sở như quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV. Tuy nhiên, do Bộ Nội vụ chưa thống nhất về cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị sẽ giảm số lượng phòng trực thuộc Sở để phù hợp với định hướng về cải cách hành chính, thu gọn đầu mối. Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ về cơ cấu tổ chức của Sở, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm lấy ý kiến của các địa phương về dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên.
 
Câu hỏi 13: Đề nghị Bộ sớm ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngành TTTT để các địa phương có căn cứ thực hiện (Sở TTTT Quảng Ngãi).
 
Trả lời
 
Hiện nay, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngành TTTT 5 năm giai đoạn 2016-2020 đang được Bộ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ sẽ ban hành Kế hoạch chính thức. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương do Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện, do đó đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi chủ động xây dựng văn bản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo thầm quyền. 
 
Câu hỏi 14: Theo hướng dẫn tại công văn số 1723/BTTTT-VT này 30/5/2008 của Bộ, các thuê bao cá nhân ADSL có hệ số quy đổi là 1 thuê bao = 2,5 người sử dụng, thuê bao cá nhân ADSL chuyển sang dùng FTTH lại có hệ số quy đổi 1 thuê bao = 35 người sử dụng. Hiện nay, hệ số quy đổi này không còn phù hợp vì sự phát triển của công nghệ hạ tầng mạng cáp quang là hạ tầng mạng tốt nhất và giá cả sử dụng hợp lý nên có sự chuyển đổi mạnh từ thuê bao ADSL sang thuê bao cáp quang FTTH. Đề nghị Bộ sớm hướng dẫn lại thông tin thống kê về Internet (Sở TTTT Tây Ninh).
 
Trả lời
 
Hiện nay, Bộ đang xây dựng phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc và sẽ lấy ý kiến góp ý của Tổng Cục Thông kê trước khi ban hành nên hệ thống chỉ tiêu này sẽ được hướng dẫn và thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới. 
 
Câu hỏi 15: Đề nghị Bộ quan tâm hỗ trợ cho địa phương đầu tư chảo vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo vùng tạm phát lại Phát thanh truyền hình sau khi dừng hoạt động của trạm phát lại. Đề xuất với Chính phủ đưa chỉ tiêu về đài truyền thanh cơ sở lồng ghép đầu tư vào chương trình Nông thôn mới (Sở TTTT Nghệ An).
 
Trả lời
 
Đối với việc hỗ trợ đầu tư chảo vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo vùng tạm phát lại Phát thanh truyền hình sau khi dừng hoạt động của trạm phát lại đã được Bộ quan tâm đưa vào trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; đồng thời Bộ cũng đã đưa chỉ tiêu về đài truyền thanh cơ sở vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An nghiên cứu, triển khai thực hiện.
 
Câu hỏi 16: Đề nghị Bộ quan tâm bố trí kinh phí phát triển, kinh phí sự nghiệp cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN; quan tâm ưu tiên bổ sung kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án về ứng dụng CNTT, về cải cách hành chính, về Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Sở TTTT Điện Biên).
 
Trả lời
 
Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở đã được lồng ghép vào trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; sau khi các Chương trình này được phê duyệt, Chính phủ và Bộ sẽ thực hiện bố trí kinh phí theo các tiêu chí của Chương trình.
 
Câu hỏi 17: Đề nghị Bộ sớm trình Chính phủ ban hành Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2015 và các năm tiếp theo để làm cơ sở tham mưu triển khai, thực hiện tại địa phương (Sở TTTT Điện Biên).
 
Trả lời
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với các bộ, ngành, doanh nghiệp để hoàn thiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hiện nay, Chương trình đã được Bộ trình Thủ tướng Chính phủ lần 2 và đang được chờ phê duyệt. Ngay sau khi Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành thì Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.
 
Câu hỏi 18: Bộ cần phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ ban hành quy định hướng dẫn sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng; quy định rõ giá trị pháp lý của chữ ký số đối với các văn bản của CQNN trong lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử; hướng dẫn lưu trữ điện tử. (Sở TTTT Thừa Thiên - Huế).
 
Trả lời
 
Việc sử dụng chữ ký số và ban hành quy định hướng dẫn sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay, Bộ đang chỉ đạo Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định về sử dụng chữ ký số trong văn bản hành chính để trao đổi trên môi trường mạng.
 
Giá trị pháp lý của chữ ký số đã được quy định trong Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và Nghị định số 26/2007/NĐC-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và chứng thực chữ ký số. Liên quan đến công tác lưu trữ các văn bản sử dụng chữ ký số, hiện nay Bộ đang chỉ đạo Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định giá trị pháp lý của văn bản hành chính tại thời điểm văn bản được ký số để đảm bảo tính pháp lý của các văn bản được lưu trữ sau này.
 

 

Văn phòng Bộ TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)