Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực xuất bản (tính đến 30/8/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Lào Cai

Nội dung:   Phân cấp cấp giấy phép xuất bản cho các xuất bản phẩm

Ý kiến trả lời:

Ngày 30/12/2010, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh (có hiệu lực từ ngày 01/03/2011). Quy định về thẩm quyền cấp phép của Sở TTTT tại khoản 2 Điều 3 Thông tư đã phân cấp thêm một số tài liệu như: lịch sử Đảng bộ, chính quyền địa phương, Kỷ yếu ngành nghề các cơ quan, tổ chức Việt Nam đóng tại địa phương.
Tuy nhiên, việc phân cấp thẩm quyền cấp phép xuất bản phẩm không kinh doanh (trong đó có tác phẩm) cho cơ quan quản lý nhà nước không được quy định trong Luật Xuất bản năm 2004. Thực tế bất cập mà Sở TTTT Lào Cai kiến nghị cũng đã được một số Sở TTTT các địa phương khác phản ánh. Vì vậy, Bộ TTTT sẽ tiếp thu ý kiến của các Sở để điều chỉnh, bổ sung trong chương trình kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản năm 2012.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)