Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực viễn thông (tính đến 30/8/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Quảng Nam

Nội dung:   Kiến nghị quy định chặn truy cập game online từ các đại lý Internet từ 7h-17h

Ý kiến trả lời:

Việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 35 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 quy định "cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên và tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng" (vì trò chơi trực tuyến là một loại hình trò chơi điện tử). Do đó, tại công văn số 55/BTTTT-VT ngày 07/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai việc ngừng dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet cũng phải tuân thủ quy định trên (tức là từ 22h00 đêm đến 8h00 sáng hôm sau).
Hiện nay, Bộ TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế quản lý trò chơi trực tuyến thay thế cho Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/07/2006 và Bộ cung đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, trong đó có nội dung về quản lý dịch vụ trò chơi trực tuyến. Bộ TTTT xin tiếp thu ý kiến của các Sở và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong khi xây dựng nội dung trong dự thảo Nghị định mới này. Sau khi Quy chế và Nghị định mới được ban hành sẽ góp phần quản lý chặt chẽ hơn việc sử dụng dịch vụ tại các đại lý Internet của học sinh, sinh viên.

2. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai, Long An, Vĩnh Long, Yên Bái

Nội dung:   Hướng dẫn quản lý sử dụng hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dụng các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ý kiến trả lời:

Bộ TTTT sắp ban hành Thông tư "Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước". Nội dung Thông tư này trả lời tất cả các kiến nghị, đề xuất của các Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)