Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong công tác cải cách hành chính văn phòng (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Bắc Cạn, Vĩnh Long

Nội dung:   Thời gian tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Thời hạn yêu cầu báo cáo

Ý kiến trả lời:

Trong năm 2011, Bộ TTTT bắt đầu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ. Bộ TTTT sẽ tiếp thu ý kiến, đề xuất của các Sở để bổ sung, hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng có liên quan như: Quy trình tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Bộ; tổng hợp xây dựng kế hoạch; tổng hợp xây dựng báo cáo, v.v. Trong đó sẽ đề cập đến thời gian tổ chức các cuộc họp trực tuyến, thời hạn yêu cầu báo cáo .v.v. 

2. Đơn vị kiến nghị: Bình Phước

Nội dung:   Phần mềm quản lý chung cho tất cả các doanh nghiệp và các Sở trong công tác báo cáo định kỳ

Ý kiến trả lời:

Bộ TTTT đang triển khai xây dựng phần mềm Báo cáo số liệu chuyên ngành. Phần mềm khi được áp dụng chính thức sẽ cung cấp cho các Sở và các doanh nghiệp TTTT bộ công cụ quản lý số liệu TTTT tại địa phương (bao gồm cả công tác: quản lý xác nhận nhận sản lượng, quản lý, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, v.v.)

3. Đơn vị kiến nghị: Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung:   Thống kê và công khai tổng số các kiến nghị, đề xuất của các Sở Thông tin và Truyền thông

Ý kiến trả lời:

Lãnh đạo Bộ TTTT thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng của Bộ trả lời những kiến nghị, đề xuất của các Sở TTTT, hướng dẫn các Sở giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Theo đúng quy định của Bộ, các kiến nghị, đề xuất và các văn bản trả lời đều được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ (tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn) hoặc qua giao ban trực tuyến với các Sở để cùng phối hợp giải quyết.
Đến cuối tháng 5/2011, Bộ đã nhận được 177 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, tập trung vào 107 vấn đề liên quan đến hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước về TTTT tại địa phương (Bộ đã trả lời 99 vấn đề. Danh sách các kiến nghị, đề xuất và ý kiến trả lời của Bộ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ và gửi kèm theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011 Bộ TTTT)

4. Đơn vị kiến nghị: Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung:   Lãnh đạo Bộ bố trí thời gian gặp Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng

Ý kiến trả lời:

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Lãnh đạo Bộ đã đến thăm và làm việc với hơn 30 UBND, Sở TTTT các địa phương để trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác QLNN về TTTT tại các địa phương. Về đề nghị của Sở TTTT TP Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Bộ sẽ sắp xếp lịch làm việc với Sở trong thời gian tới (thời gian cụ thể sẽ thông báo đến Sở sau)

5. Đơn vị kiến nghị: Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung:   Xử lý những hành vi lãng phí (nếu có) của Bộ

Ý kiến trả lời:

Về kiến nghị của Sở TTTT TP.Hồ Chí Minh tại công văn số 468/STTTT-TTr ngày 10/5/2011, Bộ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ xem xét, xử lý. Sau khi có báo cáo kết quả, Bộ sẽ thông báo đến các Sở biết. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)