Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực công tác thanh tra (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Điện Biên

Nội dung:   Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra các vi phạm về quảng cáo, bản quyền

Ý kiến trả lời:

Việc tập huấn về lĩnh vực này được triển khai thường xuyên, cụ thể năm 2008 tại thành phố HCM, Hải Phòng, năm 2009 tại Đắc lắc, Đà Nẵng, năm 2011 tại Lâm Đồng, Hải Phòng

2. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai, Long An

Nội dung:   Ban hành nghị định thay thế Nghị định số 115/2006/NĐ-CP

Ý kiến trả lời:

Ngày 14/4/2008 Thanh tra Bộ TTTT đã có Tờ trình Chính phủ số 1130/TTr- BTTTT trình Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông. Dự thảo Nghị định đã được 25/26 thành viên Chính phủ thông qua. Tuy nhiên, do còn có vướng mắc trong việc phân định thẩm quyền thanh tra về quyền tác giả và quyền liên quan về phần mềm máy tính nên Văn phòng Chính phủ chưa trình Thủ tướng ký ban hành; Thanh tra Bộ đã có 7 công văn giải trình với Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ. Bộ vẫn đang tiếp tục trình Chính phủ dự thảo Nghị định này trong thời gian tới.

3. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai

Nội dung:   Giải pháp hỗ trợ khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động thanh tra tại địa phương

Ý kiến trả lời:

1. Trang bị cơ sở vật chất phương tiện cho hoạt động thanh tra từ nguồn NSNN của địa phương: Để có nguồn này, hàng năm Sở phải xây dựng dự toán Ngân sách về mua sắm tài sản cố định chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt.
2. Mua sắm trang bị cơ sở vật chất phương tiện cho hoạt động thanh tra được trích từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi sau thanh tra, đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực:
- Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ “Quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính”;
- Thông tư số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP ngày 04/1/2008 “Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước”
- Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính và hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.
Hiện nay, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ đang triển khai xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Thông tư trên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
3. Một số kinh nghiệm của một số sở TTTT (Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Tp HCM …) việc trang bị thiết bị, phương tiện cho hoạt động thanh tra, đó là:
- Sử dụng chung các thiết bị chuyên dùng đắt tiền (như máy quay, máy đo tần số,…) của các Phòng chức năng thuộc Sở phục vụ hoạt động thanh tra;

- Phối hợp công tác thanh tra với các đơn vị chuyên ngành TTTT đóng tại địa phương được trang bị phương tiện chuyên dùng.

4. Đơn vị kiến nghị: Long An

Nội dung:   Ban hành Thông tư liên tịch "Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTTT"

Ý kiến trả lời:

Một số Thông tư về “Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính”, đã được Bộ Tài Chính và Thanh tra Chính phủ ban hành hướng dẫn cho các Tổ chức Thanh tra Nhà nước đã được cụ thể tại:
- Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006
- Thông tư số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP ngày 04/1/2008

- Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/1/2010

5. Đơn vị kiến nghị: Điện Biên

Nội dung:   Bổ sung chế tài xử lý hình thức truyền hình trả tiền IPTV

Ý kiến trả lời:

Chế tài xử lý vi phạm truyền hình trả tiền đã được chính phủ quy định tại điều 15 Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 6/1/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)