Dự án Tăng cường trang thiết bị phân tích, mô phỏng phục vụ công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch BCVT&CNTT của Viện chiến lược BCVT&CNTT


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Viện chiến lược BCVT&CNTT

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học công nghệ

5. Thời gian thực hiện: 2007-2008

6. Kinh phí dự án: 14.209 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)