Dự án Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 – giai đoạn 1 cho các Trung tâm tần số điện khu vực


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Các Trung tâm Tần số Vô tuyến điện

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 96.466 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)