Dự án Xây dựng trạm kiểm soát điều khiển từ xa tại Pleiku thuộc TT kiểm soát tần số khu vực III


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Pleiku (Gia Lai)

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 19.431 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)