Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu dự án: Thuê trụ sở làm việc cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam


Để xem toàn văn thông báo mời thầu, xin mời độc giả bấm vào đây

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)