Cục Viễn thông báo mời chào hàng cạnh tranh


Gói thầu: "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 368 trạm BTS VMS" và gói thầu: "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 628 trạm BTS VMS"

Chi tiết xem tại đây.

CVT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)