Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến nhân dân dự thảo “Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam trong dải tần 1900 – 2200 MHz”

(Mic.gov.vn) - “Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900 – 2200 MHz” được xây dựng và ban hành từ năm 2005. Bộ Thông tin và truyền thông đang dự thảo sửa đổi quy hoạch băng tần này nhằm phù hợp với tình hình phát triển công nghệ và thị trường thông tin di động thế hệ 3 hiện nay.

Bản dự thảo có sửa đổi việc phân bổ băng tần cho các nhà khai thác, thời gian hiệu lực của quy hoạch.

Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo thông tư trên tại đây hoặc gửi về địa chỉ:

Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số - Cục Tần số Vô tuyến điện

Điện thoại: 043.5564919 (ext 513)

Email: nqmai@rfd.gov.vn.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)