Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổng kết phong trào thi đua 2 giỏi

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/10/2015, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015) và Tổng kết 5 năm Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015.


 Giao lưu với 4 cá nhân nữ điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đảm việc nước – Giỏi việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015

 
Trong những năm qua, cùng với tập thể CBCNV-LĐ Bưu điện TP.HCM, đội ngũ nữ CNVC đã không ngừng phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch giao với tốc độ tăng trưởng tốt. Cùng với đó, tư tưởng, nhận thức của chị em cũng có những chuyển biến rõ rệt, hầu hết nữ CNVC đã tự giác tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm tăng doanh thu. Các phong trào “Nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính”, “Nụ cười Bưu điện”... thu hút đông đảo chị em tham gia đã đem lại kết quả là sự hài lòng của khách hàng, sự gắn kết khách hàng thân thiết với bưu điện trong quá trình cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Với tinh thần năng động sáng tạo chị em đã tích cực tham gia vào các giải pháp, sáng kiến đổi mới mô hình quản lý tinh gọn bộ máy tổ chức lao động, tiết kiệm vật tư, nhân công, giảm chi phí cho đơn vị. Ở vị trí cán bộ quản lý, chị em luôn chứng tỏ là những cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh, trình độ chuyên môn giỏi, tích cực tham gia cùng đơn vị đề ra các chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả. Với các vị trí trực tiếp sản xuất, chị em luôn mạnh dạn đề ra các ý tưởng, giải pháp mới nhằm hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tích cực học hỏi kinh nghiệm và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện đức tính chăm chỉ, cần cù, chịu khó của người phụ nữ. Phong trào thi đua 2 giỏi những năm qua thực sự được chị em hưởng ứng tích cực và thực hiện với tinh thần thi đua sôi nổi đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp chị em luôn tự rèn luyện, phấn đấu vượt khó khăn, trở ngại trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành xuất sắc công tác được giao và trong thực hiện thiên chức làm mẹ, làm vợ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều tập thể, cá nhân nữ được ghi nhận thành tích xuất sắc, được khen thưởng cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ, Tập đoàn và danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.
 
Kết quả 5 năm qua, với những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nữ CBCNVC, nỗ lực thi đua lao động sản xuất kinh doanh đã góp phần giúp Bưu điện TP.HCM hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao với tổng doanh thu phát sinh đạt gần 10.000 tỷ đồng; tổng doanh thu tính lương đạt gần 4.000 tỷ; tổng chênh lệch thu chi đạt trên 1.300 tỷ; năng suất lao động theo doanh thu tính lương năm 2014 ước đạt trên 370 triệu đồng/người, tăng gần 50% so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,6%/năm. Bên cạnh đó, tham gia 658/1.248 sáng kiến từ cơ sở đến cấp Bưu điện TP, trong đó tập trung tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu tại các điểm khai thác bưu chính, bưu cục, phát triển kinh doanh dịch vụ mới, cải tiến kỹ thuật tin học, giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ, cải tiến nhằm hợp lý hóa mô hình tổ chức sản xuất và quy trình kế toán… Hơn 600 lượt tập thể nữ và 586 lượt cá nhân nữ đạt thành tích xuất sắc trong khai thác sản xuất kinh doanh, đạt năng suất chất lượng cao được chuyên môn và Công đoàn Bưu điện TP.HCM biểu dương khen thưởng trong các phong trào thi đua như: phát triển kinh doanh bán hàng giỏi, phát triển dịch vụ; nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính; đảm bảo an toàn bưu gửi, nâng cao chất lượng khâu phát, tiết kiệm chi phí và các Chiến dịch thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh. Hàng năm có trên 50% nữ đạt danh hiệu 2 giỏi cấp Bưu điện TP đã được Công đoàn khen thưởng với tổng số trên 3.000 lượt chị được khen thưởng.
 
Tổng kết giai đoạn 2010 – 2014, Bưu điện TP.HCM có 8/10 tập thể nữ xuất sắc đạt danh hiệu 2 giỏi 5 năm cấp Bưu điện TP, 280 chị đạt danh hiệu 2 giỏi 5 năm với thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn phong trào CNVC-LĐ. Với những thành tích trên, nữ CBCNV Bưu điện TP.HCM được Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng cờ Thi đua xuất sắc phong trào “Đảm việc nước – Giỏi việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015.
 

Triệu Quốc Hùng

(theo vnpost.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)