Đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/3, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý vừa ký Quyết định số 363/QĐ-TLĐ về sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Theo đó, sẽ chuyển giao Công đoàn Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Số lượng ủy viên Ban chấp hành của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam được quy định 41 ủy viên (tăng 6 ủy viên so với số lượng Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam). Ban Thường vụ không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành, trong đó có 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Ủy ban kiểm tra cũng được điều chỉnh từ 7 ủy viên lên 9 ủy viên, trong đó có 1 chủ nhiệm và 1 phó chủ nhiệm. Cơ quan của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam được giữ nguyên 7 ban với số lượng biên chế cán bộ chuyên trách 25 người.
 
Trước đó, ngày 4/2, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã có Quyết định số 112/QĐ-CĐBĐ về việc thành lập Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Công đoàn VNPT) và ngày 5/2 Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn VNPT gồm 14 ủy viên và Ủy ban kiểm tra lâm thời gồm 3 ủy viên.
 

Báo Lao Động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)